De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) heeft als doel om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te verbeteren, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Het (laten) uitvoeren van een RI&E is tevens verplicht vanuit de Arbowetgeving. Voor het uit laten voeren van de RI&E Dan ben je bij Ophorst Arbo & veiligheidAdvies aan het juiste adres. Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren.